Plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych :

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00 – 8:45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
8:45- 9:00 Przygotowanie do śniadania
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w tym zajęcia umuzykalniające.
10:15-11:45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w Sali, zabawy ruchowe.
11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu
12:00-12:30 Obiad.
12:30-14:15 Leżakowanie
14:15-14:30 Przygotowanie do podwieczorku
14:30-14:45 Podwieczorek
14:45-16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostawane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej . zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Ramowy plan dnia dla dzieci starszych :

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00 – 8:45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
8:45- 9:00 Przygotowanie do śniadania
9:00-9:30 Śniadanie
9:30-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w tym zajęcia umuzykalniające.
11:00-11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11:45-12:00 przygotowanie do obiadu
12:00-12:30 Obiad.
12:30-12:45 Ćwiczenia relaksacyjne
12:45-14:!5 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i pisoenek. Zabawy dowolne w Sali lub na placu zabaw.
14:15-14:30 Przygotowanie do podwieczorku
14:30-14:45 Podwieczorek
14:45-16:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostawane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej . zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Odsłony: 5388